...
پرتغال
آریزونا و گردند کنیون
یونان
فرانسه
کارائیب
مکزیک
یه جاهایی از چین

ولی اون سه تای اولش یه چیز دیگه‌ست

تنهاییم نه ٬ اونجوری که من فکرشو میکنم.
پولدار میشم اول مامان بابامو سروسامون میدم بعد میریم
یعنی من میبرمت
خب ؟