...
بعضی وقتا حتی خودمم فراموش میکنم چه فاصله‌ای بین دنیای من و دنیای اکثر معمول باقی آدما وجود داره ... دیدی یه نقشی رو اونقدر خوب بازی میکنی که توش گیر میکنی؟