...
آدمایی که اونقدر بیشورن که نمیفهمن که نباید چیزی رو پاک کرد. که نمیفهمن واقعیتا، خاطره‌ها، جدا از اینکه چقدر تلخ و شیرینن، چه قدر اصالت دارن و مهمن. تو دنیای خودتون هر چی رو میخواین پاک کنین و حذف کنین بکنین ولی حق نداره کسی به من بگه چی رو پاک کنم یا نیگه دارم یا بندازم دور یا کدوم تصویر و صدا و حرف و رویا و صحنه ای‌رو از بین ببرم یا نبرم.