...
آقا جون ! یعنی تو این bay area هیچکی پیدا نمیشه بازی ایران-مکزیک رو بیاد با من بریم بار مکزیکیا لات بازی؟

پ.ن. پرچم ایران هم بامن. اگه هم مکزیکیا زیاد مست بودن و هوا پس بود٬ پرچم رو یه نود درجه میچرخونیم میگیم ما مکزیکی هستیم ما رو نخورین ! بیاین دیگه .. تنهایی که حال نمیده.