...
خواستم بگم در یه لحظه تصمیم گرفتم دوباره وبلاگ بنویسم !
پ.ن. نمیدونم از کی تصمیمو به اجرا بذارم البته !