...
باید عمیقاً عرض کنم که: « اوه شِت! ». این دیگه چه خواب/رویایی بود؟! شدیداً کنت مونت کریستوئی شده بود همه‌چی. یادم باشه فیلمشو بسازم.