...
آخ جون ٬ برزیل باخت. ولی من هنوز غصه‌ی آرژانتین رو دارم. حتی اگه ایتالبا قهرمانم بشه و سه تا به آلمان بزنه بازم من غمگینم. بدیش اینه که من از آلمان و برزیل بدم میومد که بالاخره یکیشون اول میشه. امیدوارم ایتالیا هر جوری که میبازه٬ فقط تو پنالتی نبازه. البته اگه بتونن تو پنالتی آلمان رو ببرن مرهمی رو آلام من گذاشتن! چه قدر دوست دارم این آلمانیا مزه‌ی تو پنالتی باختن رو بچشن ... جام جهانی‌ای که ایتالیاش آلبرتینی نداشته باشه و آلمانش به جای ماتئوس مربی‌ش آدم چرتی مثل کلینزمن باشه ٬ آدم فقط میتونه دلش رو به این خوش کنه که زیدان هم مثل خودمون کچله. همین.

پ.ن. بعد باخت آرژانتین اونقدر داغدار و خسته و شکسته و روح‌خراشیده(!!) بودم که حتی کنسرت مارک‌نافلر رو هم نرفتم.