...
فکرشو کن٬ یه روزم من میام تو وبلاگم مینویسم فاذا فرغت فانصب، و الی ربک فارغب ...