...
هیچ وقت زندگیم انقدر شبیه فیلما نشده بود. این ۷-۸ هزار کیلومتری که درایو کردم و سفر کردم٬ همه‌ش وحشتناک و باور نکردنی بود٬. چه شروع شدنیش ٬ چه جاهایی که رفتم و رفتیم٬ چه هم سفراش٬ چه اتفاقاش٬ چه تموم شدنش. اونقدر حرف دارم واسه گفتن در مورد این سه هفته‌ی اخیر که زبونم بند اومده دیگه. همه چی وحشتناک بود. همه چی اکستریم. فیلم خوبی بود که یه کم فقط خیلی واقعی بود ... البته اگه تموم شده باشه ...

اینا فقط یه سری از دو٬ سه هزار تا عکس سفرن ...