...


من فکر کنم تو زندگیم چند بار به خدا ایمان آوردم. یکیش وقتی بود که گرند کنیون رو دیدم. یکیشم وقتی که تو بیابونای میدوست یه چیزی شبیه این رو دیدم و اگه ندیده‌بودم هیچ‌وقت باور نمیکردم آسمون بتونه یه همچین شکلی هم به خودش بگیره و یه همچین ترس و ابهت و عظمتی رو تو نزدیکیت حس کنی. لازم به گفتنم نیست که همه‌ی این اتفاقا و رنگ عوض کردنا ظرف حداکثر سه ربع تا یه ساعت اتفاق میفته.

خدا بعضی وقتا ایکس میزنه یه کارایی میکنه که آدم میمونه ...

پ.ن. من نمیدونم چرا بعضیا فکر کردن این عکسا رو من گرفتم. این عکسا مال من نیست. مال توی اینترنته! اون دفعه ای که من یه همچین چیزی رو دیدم نه دوربین داشتم نه تخم واستادن و عکس گرفتن.