...
وقتی هنوز میتونم تو اوج دپ بودن٬ با یه کم تخیل و یه داستان و یه رویا اینجوری سَتیسفای بشم٬ خوب خوبه دیگه :) آدم تا وقتی زنده‌ست که بتونه به تخیلش ادامه بده. مگه نه که مرز دنیاهای واقعی و تخیلی من به اندازه‌ی پر دمب وتو وتو ئه؟ :)

پ.ن. این آهنگه یادته؟ :)


طوفان اومده :)