...
دلم میخواست جاهامون عوض میشد.
دلم میخواست دختر بودم٬ تو هم پسر بودی
ازت بچه دار می‌شدم٬ سینگل‌مام میشدم :)
هیچ‌وقتم بهت نمیگفتم باباش تویی.
ولی یه روزی به خودش میگفتم.
فکر کنم اگه بچه‌م دختر بود درکم میکرد٬
حتا اگه پسرم بود٬ شاید یه روزی درک میکرد.
میدونم که گناهه٬
ولی این کارو میکردم.
سینگل مام میشدم.
از تو.
:)