...
واسه خودم بلیط کنسرت باب دیلان خریدم. فکرشو بکن :)

پ.ن. در راستای اینکه آدم باید بالاخره خودکفا بشه، دیشب دستورالعمل کاشتن علف دار داخل آپارتمان رو گرفتم. فقط اگه این گشادی بذاره ... فکرشو بکن، چه دکتری دارم میشم من!

پ.ن.ن. مامان اینجا رو نخون :)