...
موضوع فیلم بعدیم رو پیدا کردم. بیا بریم بسازیمش. به طرز وحشتناکی بهم الهام شد. الهام بخششم کلاً آلبوم Hail to the Thief بود٬ یه کمی هم عکس اون دختره و اون کلیپ فری‌هاگز.