...
هنوزم تو فرحزاد نصف شب کرکره ها رو میکشن پایین؟
هنوزم تو فرحزاد آهنگشون افتخاریه؟
اصلن ایران الان چه جوریه؟