...
بهترین و نزدیک ترین و قدیمی ترین دوست من
دیروز عروسی کرد
منم نبودم
نه تنها نبودم که خیلی دور بودم
این خیلی عجیبه
هم خودش
هم حسش
اصلا یه جوریه

پ.ن. من سفرم. شب یلدا هم تو جاده بودم در نتیجه به بازی نرسیدم. شاید وقتی دیگر.