...
دیوارای غار بو میده.
این همه نقاشی رو کی اینجا کشیده؟
چه همه چی اینقده تو غار سکسیه.
حتی بوی گندش.
ترسناکه.
دیگه دوسش ندارم.
ترسناک خوبیه ولی دیگه دوسش ندارم.
برو
برو
دور شو
مثلا .. برو اون ور غار
یا اصلا غار بغلی
فقط دور شو
به نقاشیای منم دست نزن.