...
به نظر من این اصلا درست نیست که ما میگیم وقتی اینجا شبه اون ور دنیا روزه
اصلا از نظر علمی درست نیست
وقتی اینجا شبه اون ور زمین روزه
ولی اون ور دنیا (اون ور کهکشان نه ها، اون ور کل دنیا) ممکنه هم شب باشه هم روز.
اصلا ممکنه هیچی نباشه
هیچی هیچی
کسی چه میدونه !
به خدااا ...

پ.ن. خوابای سریالی خیلی خوبن. حتی اگه جاهای حساسش قطع شه.