...
شعری نو برای جنیفر ، یا چگونه در یک شب غیر بارانی من دوباره عاشق شدم.

من،
پشت فرسنگها و فرسنگها مزرعه و مرز
میان دشت ها و کوه ها
توی شهری دور و در به داغون
با تو حرف دارم جنیفر
بگذار بگویم و بسرایم برایت
آخر هر چه باشد
تو میفهمی و دیگران نمیفهمند
بگذار خودمانی تر بگویم
من،
من،
من لامبورگینی میخوام
من زن میخوام
من لامبورگینی میخوام چون زن میخوام
شایدم جون زن میخوام لامبورگینی میخوام
من گاومو میخوام
من مزرعه مو میخوام
من آمپولمو میخوام
در یک روز سرد
در یک روز خیلی خیلی سرد
و حتی سرد تر
من
دروغ گفتم
من نه لامبورگینی میخوام
نه زن میخوام
نه مزرعمو میخوام نه آمپولمو
و چه که خوب سروده است شاعر شیرین سخن زبان پارسی لس آنجلسی
آنگاه که میگوید:

من تو رو میخوام تو رو میخوام اونا رو نمیخوام
اینا ...


قربانت
-- شاعری فقیر


پ.ن. من گاومو میخوام