...
یه ده روز دیگه تولدمه. به خودم بعد کلی قرن سیگار کشیدن جایزه میدم. هیجان زدم !