...
فرض کنید ما همه موشیم.
بعد عضو انجمن حمایت از حقوق موشها هستیم
بعد داریم کمپین میکنیم که موشها هم بتونن از توالت آدما استفاده کنن
و میخوایم به آدما یاد بدیم که به موشها احترام بذارن
چون ما کوچولو ایم و وقتی ما داریم جیش میکنیم یه هو از اون بالا جیش آدما نریزه رو سرمون
کلا ما خیلی موشهای متمدنی هستیم
بالاخره آدما رو آدم میکنیم.

حالا اگه تونستین این فرض رو با موفقیت بکنین، عرض میکنم خدمتون که ماهیمون این فرضتون رو خواب دیدن (با جزییات کافی!).
حالا شما برین به خوابای من بخندین.

همهمون دیوونه ایم.
به قران!