...
سه تا آلبومی که بیشتر از هر چیزی باهاشون دارم حال میکنم این روزها:

- the decemberists: picaresqueکه البته خیلی مهمه با هدست خوب به آهنگاشون گوش داده بشه تا اثر واقعیش رو بذاره . شاید این آلبوم نزدیک ترین کار به آلبوم اسطوره ایه in the aeroplane, over the sea از neutral milk hotel باشه.

- emiliana torrini: fishermans woman که خیلی ملو ولی هیبنوتیزم کننده ست و لیریکسای وحشتناکی داره و یکی از folk album های فیورت من شده دیگه.

- neil young: live at massey hall 1971 آلبومی که بعد از 36 سال امسال ریلیس شده و فقط میشه گفت محشره حتی اگه آدم مثل من دیوونه ی نیل یانگ هم نباشه. تقریبا دو سه ماه بود که من غیر ریدیوهد نمیتونستم به چیزی گوش بدم (یه جور مرض مثلا). این آلبومه خوبم کرد دوباره.

پ.ن. پست همینجوری.