...
....
برف زیاد که میاد
مزرعه مون سفید میشه
سفید صاف نرم سبک
عینهو روی ابرا
در کلبه رو که باز میکنی
باد میاد
یه باد ساکت آروم
پات رو میذاری رو ابرا
روشون راه میری
هوا هنوز تاریکه
فرقش اینه که اینجا جای پات رو برفا میمونه
رو ابرا جای پات نمیمونه
ولی
اینجا گم میشی
رو ابرا هیچ‌وقت گم نمیشی
باد میاد
یه باد ساکتِ آروم
انگاری که داره تو دلش آواز میخونه