...
سال جدید میلادی شروع شد. واسه ماهایی که خارج زندگی میکنیم عملا سال نو یه جوریایی از حالا شروع میشه . امسال خیلی سال بدی خواهد بود. به هزار و یک دلیل که همه شونم قابل پیش بینی هستن. امسال از اون سالایی که قد یه قرن طول خواهد کشید و جای هر کدوم از زخماش تا همیشه میمونن.

کسی چمدونه ، شاید من اشتباه میکنم!