...
آقا خیلی حیف شد این heath ledger در عنفوان جوونی مرد. حالا خوشگلی و ایناش به کنار، من هر مصاحبه و پشت صحنه ی هر فیلمی که ازش دیدم به نظر کلی اینسیکیور و ساکت و تو دلبرو بوده و معلوم بود که آدم هالیوود نیست. خلاصه دل دخترا رو که برده بود هیچی، دل ما رو هم برده بود. خیلی حیف شد!