...
چیزی که بیشتر از هر چیزی دوست دارم الان بدونم اینه که معنی خوابایی که این چند وقت پشت سر هم میبینم چیه. و اینکه آیا اینا به هم ربط دارن. یا ربطشون تو خوابای بعد معلوم میشه. و اینکه آخرش چی میشه!