...
آقا! ریدیوهد خداست. ولی اگه خدا زن داشت، زنش میشد رجینا اسپکتر.

پ.ن. برای کسایی که تو سان فرانسیسکو زندگی میکنن یا رفت و آمد میکنن، وسوویو، خیلی خوبه. به خصوص اگه های باشین. ابسینت هم سرو میکنن هر چند ابسینتش کرم چوب نداره و خلاصه قات نمیزنین ولی به هر حال درست سرو میکنن (یعنی به روش درستش با حبه ی قند و آب سرد)

پ.ن.ن. شبیه ترین کافه/بار تو سان فرانسیسکو به اون چیزایی که تو ایست ویلج نیویورک پیدا میشه همین وسوویوست.