...
آقا شجریان رو دیدین چه جوری آواز میخونه دیگه. تام یورک تو کنسرتش آهنگ reckoner رو تو اون مایه ها خوند و همه رو شهید کرد. جای بعضی ها هم خالی بود. یه جور عجیب و غریبی همه چی غیر واقعی و باورنکردنی بود. هرچند غلط نکنم علف خوبم بی تاثیر نبود ولی به هر حال بست فاکینگ نایت اور!