...
فرشته‌ها رو دوست ندارم. من مترسک خودمو میخوام. همین.
-------------------------------
میدانی٬ من از خیال تو بار برداشته‌ام ٬ یعنی چه ؟
--------------
من را فریب باش
آرام کن