...
به طرز کاملا بچه ننگانه ای، من دلم مامانمو میخواد!