...
برای کسایی که عاشق no surprises هستن.

ورژن مورد علاقه ی من:
http://blog.no-words.com/2009/01/shawn-lee-no-surprises.html

ورژن بچه ها:


ورژن ریدیوهد: