...
...
مرگ ادامه دارد
می‌کشد
واژه نیست،‌ اتفاق است
باور می‌کنی؟