...
من تو او
ما شما ایشان
اینا
برو بابا

برو
همتون دیوونه این
دیوونه نه، بیشعور
آدمای خطی، منطقی
آدای مهندسی شده
و بیشعور
یه چیزی حدود ۱۴ سال پیش، بدترین و خشمگین ترین فحشی که میتونستم به یه نفر بدم بود بیشعور
نمیدونم چرا دارم اینا رو میگم ولی حالا که گفتم اینم بگم که غار کنت مونت کریستو بودا .. خیلی چیز خوبی بود. با اون علفایی که فقط کنت داشت.
من دلم کنت رو میخواد
و ایگنور کردن آدمای بیشعور یا از خود مطمئن رو