...
یاد دو خرداد افتادم. چه که خاتمی برنده شده بود گریمون گرفته بود و خوشحال بودیم. خاتمی رو دوست داشتیم. وقتی موسوی رو میبینم که یه سریا اون جوری دوسش دارن دلم میخواد بهش رای بدم. خودمم خیلی دوسش دارم. خوشحال میشم که رییس جمهور بشه. به آدمش اعتماد دارم، به شخصیتش اعتقاد دارم. ولی کروبی برنامه هاش رو شعاراش واسم ا دوست داشتنم مهم‌تره. از کروبی بدم میاد و بهش رای میدم. موسوی رو دوست دارم و بهش رای نمیدم. خاک تو سرم.

پ.ن. یه جوریایی مطیٔنم که موسوی میشه ریٔیس جمهور بعدی. اون روزیم که برنده شه با اینکه طرفدارش نبودم ولی خوشحال میشم.