...
پلیتیکال دی دریمینگ:

فرض کنیم به جای هاشمی واسه نمازجمعه خامنه ای تصمیم میگیره جنتی رو بفرسته. ولی هاشمی عقب نمیشینه و میاد نماز جمعه. جنتی هم میاد بالا هاشمی هم میاد بالا. هاشمی میگه من از اول انقلاب قبل شما تو صحنه با امام بودم و سنت سالانه ی نماز جمعه ی قدس هم همیشه با من بوده. جنتی هم میگه رهبر و ولایت فقیه شما رو قبول نداره و منو فرستاده. هاشمی هم بگه باشه بیاد پایین و به خاتمی و موسوی و کروبی بگه که بیان پشت سر اون تو میدون فلسطین نماز بخونن. بعد مردمم پشت سر اینا راه بیفتن و برن و نماز جمعه با دو تا امام جماعت برگزار شه. هاشمی و موسوی و کروبی و مردم پشت سر اونا تو میدون فلسطین. جنتی و سران سپاهی و بسیجی ها هم تو دانشگاه تهران. خبرنگارای خارجی هم که هستند از نسبت جمعیت و این ماجرا عکس و فیلم بگیرن ....

وای که چه نمادین و قشنگ میشه به فاک رفتن یه انقلاب و کودتای ولایت فقیه علیه مردم و علیه نسل اول انقلاب رو اینجوری تو کتابای تاریخ ضبط کرد ...

میخوامممم!