...
تخمیم خیلی. هاردم با تمام عکسا و آهنگام به نظر میرسه سوخته باشه یا حداقل روشن نمیشه دیگه. اعصاب ندارما اگه اینا ریکاور نشن من یه چیزی رو آتیش میزنم.

الان فرض کنیم آهنگ kings of leon - the face رو و بعد آهنگ glass vaults - forget me not رو رو نووردز پست میکنم.