...
کلا چند تا مرحله ست که ترتیبشون هی تغییر میکنه. اول جذابه، بعد دوسش داری، بعد عاشقش میشی، بعد میپرستیش، بعد آلوده ش میشی، بعد دلتنگش میشی، بعد نابودش میشی بعد یادت میفته که زندگی بزرگتر از اون بوده ولی دیگه دیرت شده. دیگه نابود شدی. حذف شدی. گیم اور.