...
ناله‌ی آب از ناهمواری زمینه.
هزاردستان | علی حاتمی