...
چهار تا سایه دور یه گلدون نشسته بودن. توی گلدون یه گل بود با چهار تا سیگار.
سایه ی اول یه سیگار از شاخه ی گل میکنه و میکشه. بعد از چند دقیقه سایه دود میشه و تموم میشه.
سایه ی دوم یه سیگار دیگه از شاخه ی گل میکنه و میکشه. وقتی سیگارش تموم میشه سایه ی دوم هم دود میشه و جاش خالی میشه.
سایه ی سوم سیگار سوم رو بر میداره، روشن میکنه، میکشه و دود میشه و ناپدید.
سایه ی چهارم سیگار رو بر میداره. نگاه میکنه. ولی روشن نمیکنه. میذارتش سر جاش ؛ رو شاخه ی سایه ی گل تو گلدون. سایه ی چهارم بلند میشه و بدون اینکه دود بشه و ناپدید بشه میره.
چند لحظه بعد سایه ی گل توی گلدون دود میشه و نا پدید میشه و از بین میره.
تنها چیزی که باقی میمیونه، سایه ی گلدون خالیه که رو دیوار مونده و جین جین قراره ازش عکس بگیره.
...
تصویر ها برگشتن دوباره. حمله کردن، وحشیانه.
درد خوبیه. و لذت خوب تری.

چشمام رو که رو هم میذارم همه جا تاریک میشه. فشار که میدم یه نور تندی میدوه و همه چی رو روشن میکنه. چشما رو که باز میکنم ستاره ها رو تو روز میبینم. همه جا هستن. میدرخشن.

ستاره ها طلایی نیستن. ستاره ها نقره این.

حمله کردن. وحشیانه.
خیلی وحشیانه.
...
از میان نامه های منتظر: تصویر بیست و دو؛ از خودم مینویسم. به تو مینویسم.
...
همه با هم نمیرید. دونه دونه بمیرید. اگه دونه دونه نمیمیرید، اونوقت همه با هم بمیرید.
پلیز.
...
There's a brick wall
There is, a brick wall
Let's run.
...
خشکمه. خیلی. کمک میخوام. کمک.
...
دلم میخواد هی بیام اینجا قصه های جالب و هیجان انگیزی که تو زندگیم هر روز داره اتفاق میفته رو بنویسما. ولی خب شبا یا مستم یا مشغول یا حوصله ش رو ندارم. کلا ولی همه چی خوبه. جای یه چیزایی مثل همیشه خالیه ولی همه چی خوبه. به جون خودم :)
...
فرق بین قصه و واقعیت واقعا چیه؟
این یه قصه نیست
این یه واقعیته.
که همیشه دنبالت میاد
و هیچ وقت تنهات نمیذاره
هرچقدرم که از توش قصه بسازی و تو داستانهات قایم بشی
این یه قصه ی واقعیه.
هر چی هم که تلخ و شیرین نباشه
واقعیه
و ترسناک
...
مرگ ترسناکه
مرگ خیلی ترسناکه
زندگی هم ترسناکه
ولی تلخ و شیرین داره
مرگ تلخ و شیرین نداره
مرگ فقط ترسناکه
و نزدیک
و ترسناک
...
من دلم بچه میخواد
همینجوری
(نه که همینجوریه همینجوریا
ولی خب .. همینجوری!)
...
"Hurt" was covered by Johnny Cash to critical acclaim; it was Cash's final hit released before his death. "Hurt" was named the best video of the year by the Grammy Awards and Country Music Awards. Cash is widely considered to be one of the most influential American musicians of the 20th century. He traditionally started his concerts with the introduction line "Hello, I'm Johnny Cash ..." and his most famous song is "I Walk the Line" ... and his story of life, is of the most moving stories ever.